ALF har träffat avtal med TeamOlmed, ett av Sveriges största företag inom ortopedteknik och sportrehab.

Fredrik Skog, specialistläkare i ortopedi samt styrelseledamot i ALF kommenterar:  ”ALF:s styrelse riktar ett varmt tack till TeamOlmed. Avtalet innebär förmånliga inköpspriser för ALF:s bidragstagare, som i sin tur betyder att stiftelsens pengar i praktiken kommer att räcka längre och därmed vara ännu flera skadade idrottare till hjälp”

Avtalet gäller förstås endast då beviljade bidrag från ALF används för inköp av TeamOlmeds ortopedtekniska produkter. 

100% av alla insamlade medel till ALF sätts av för uppfyllandet av stiftelsens (ALF:s) ändamål, varav huvuddelen används till bidrag för att hjälpa skadade idrottare att komma tillbaka till ett aktivt liv.