Så uppkom Active Life Foundation

Mitt i Thomas Fogdös skidkarriär råkade han ut för en olycka i skidbacken, vilket ledde till att han blev rullstolsburen. Thomas var bra försäkrad, men när man började titta på övriga försäkringar efter olyckan, upptäckte man att det försäkringsskydd som idrottare får genom sin licens inte är tillräcklig. Detta är minst sagt bedrövligt och helt oacceptabelt. Att försäkringsskyddet är otillräckligt beror inte på försäkringsbolagen, utan på att specialförbunden saknar de ekonomiska resurser som krävs för att du som idrottare skall få ett fullgott skydd. Det här innebär i sin tur att många idrottare går omkring i tron att de är tillräckligt försäkrade, när så inte är fallet.

Det var denna insikt som ledde till skapandet av en stiftelse vars syfte skulle vara att hjälpa idrottare som har skadat sig. Målsättningen för stiftelsen var att den skulle kunna bära kostnader för rehabilitering och hjälpmedel, men även informera om vikten av att skaffa sig en bra och heltäckande försäkring.

Active Life Foundations tre likvärdiga mål är

  • Att bidraga till vård för och rehabilitering av aktiva idrottsmän och kvinnor, som under träning, tävling eller av annat skäl skadat sig, och därmed helt eller delvis för kortare eller längre tid blivit ur stånd att utöva sin idrott.
  • Att främja vetenskaplig forskning rörande idrottsskador såväl vad avser förebyggande åtgärder som rehabilitering efter skada.
  • Att bidraga till ökad upplysningsverksamhet avseende vikten av erforderligt försäkringsskydd för unga alpina skidåkare och att, då behov föreligger, helt eller delvis svara för premiekostnader.