Svenska Alpina landslaget

Ski team Sweden Alpine

Under försommaren 2013 träffades en överenskommelse om ett CSR-samarbete mellan Svenska Skidförbundet (SSF)/ Ski Team Sweden Alpine och Active Life Foundation. Detta samarbete förlängdes under 2018 och löper tills vidare.

Alpina landslaget och SSF har under en tid kunnat följa Active Lifes verksamhet och aktiviteter, så beslutet att på detta sätt fortsätta med att att sprida information om Active Life och den nytta stiftelsen gör för idrotten, kändes mycket naturligt och lätt, säger Karin Stolt Halvarsson, Alpine chef Ski Team Sweden Alpine. Kul också att få stödja och få delta i något som är en ideell sponsring för en god sak i idrottens intresse.

Foto: Klas Rockberg

Audi

Audi

Audi är sedan många år sponsor till den alpina skidsporten både på internationell, nationell och lokal nivå.  Vi har på nära håll sett vilken glädje sporten förmedlar och  vilka enorma insatser som görs både på individnivå, av ledare och av engagerade föräldrar. Tyvärr är inte heller den alpina sporten förskonad från skador.

Active Life Foundation med Thomas Fogdö som initiativtagare gör därför en oerhört viktigt insats genom sitt förebyggande arbete och stöd till rehabilitering. Audi har valt att stötta stiftelsen och samtidigt medverka till  informationsspridning.  ”Det känns som en naturlig förlängning av vårt sponsorskap. Jag vet hur viktig denna fråga är för de aktiva inom alla idrotter och inte minst den alpina” säger Helena Kepinski, Event och Sponsoransvarig på Audi Sverige.

SkiStar

 

Vår kärnverksamhet är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Utbudet består av Skandinaviens fem största skidorter, Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Trysil och Hemsedal i Norge, samt Hammarbybacken mitt i centrala Stockholm.

SkiStar samarbetar med Active Life Foundation och stöttar verksamheten på olika sätt, vilket leder till att Active Life  tillförs ytterligare resurser som i sin tur leder till att fler skadade idrottare kan återvända till ett aktivt liv.

Exempel på detta samarbete är ‘SkiStar Invitational by Active Life Foundation’, en alpin parallellslalom tävling på snö mitt inne i Båstad 19 juli 2017. Med skid- och tennislegender som tävlande. Behållningen från sponsorer och de auktioner på skänkta gåvor och upplevelser som hölls i samband med detta gick oavkortat till Active Life. Vilket representerar det hitintills största enskilda bidraget till Active Life Foundations verksamhet sedan starten 1995.

Ett ytterligare exempel på detta samarbete är SkiStar Winter Games Sälen, där Active Life Foundation genom en synnerligen välvillig inställning från arrangörerna, får möjlighet att informera om verksamheten samt genom div auktioner också samla in lite pengar. Detta gemensamma arbete har pågått under flera lyckade år.

Zoomability

Zoomability grundades för att hjälpa människor med nedsatt förmåga att ta sig fram till fots att få ett friare liv och lättare kunna ta sig ut i naturen. Nedsatt rörelseförmåga kan komma plötsligt genom en olycka, eller gradvis beroende på någon form av sjukdom. Det finns idag ca 6 000 personer i Sverige med ryggmärgsskador och det är dessvärre kring 150 personer som tillkommer varje år. När det gäller muskelsjukdomar så är antalet ännu fler.

Zoomability samarbetar med Active Life Foundation och finansierar Jonas Jacobssons tjänst som utvecklingschef för stiftelsen. Jonas arbetar för att öka idrottsrörelsens kännedom om Active Life Foundation för att därigenom kunna hjälpa fler skadedrabbade idrottare att återfå ett aktivt liv.

Arbetet innefattar även kontakter med potentiella bidragsgivare, för att på så sätt öka möjligheten att genom rehabilitering och olika former av utrustning stödja de skadade.