Vill du bidra med pengar till Active Life Foundation?

Det är enkelt att hjälpa Active Life Foundation att hjälpa ännu fler. Bara att sätta in ett valfritt belopp på BG 5151-3224. Ange tydligt ditt namn och adress som avsändare och eventuellt ändamål som t ex ”minnesgåva”. Mer om det sistnämnda nedan.

Du kan också SWISHa en gåva till Active Life Foundation:
Starta Swish – välj betala
skriv in Swishnr 123 099 60 90
ange belopp
samt ditt namn som avsändare

Vill du göra en inbetalning till Active Life Foundation från utlandet? Använd följande information:
Active Life Foundation
c/o SEB Stiftelse förvaltning
Bic-code: ESSESESS
Kontonummer:

SE1050000000058511012060 (Elektroniskt format)

SE10 5000 0000 0585 1101 2060 (Pappersformat)

Minnesgåva

Active Life Foundation tar tacksamt emot minnesgåvor och gåvor vid uppvaktningar. Vi skickar bekräftelse på gåvorna genom Minnesblad och adresslista på givarna. Vid fler än fem givare anger vi det totala gåvobeloppet. När ni gör inbetalningen är vi tacksamma om ni uppger till vem vi skall adressera bekräftelsen.

Köp en Tumba-litografi och hjälp Active Life Foundation med 1000 SEK

Tumbalito Sven TumaInför Sven Tumbas 70-årsdag 2001 gjorde Peter Gröndahl, artistnamn P Grön, på Active Life Foundations initiativ, en unik litografi med upplaga 200 exemplar föreställande en av Sveriges största idrottsprofiler, tillika Ishockeylegend och stor golfspelare Sven Tumba. Nummer 1 överlämnades som gåva till Sven Tumba i samband med firandet av hans högtidsdag på Ullna golfbana.

Av resterande exemplar har under åren ca 120 exemplar sålts eller auktionerats ut samt delats ut som priser. Inkomsterna från dessa går oavkortat gått rakt in i Active Life Foundation:s verksamhet för stöd till skadade idrottare och information om vikten att vara rätt försäkrade. Active Life Foundation låg Sven Tumba varmt om hjärtat och han deltog i flera event för att stödja stiftelsen.

Peter Gröndahl född 1961 är utbildad på konstskola i Falun, han har haft design- och ateljéverksamhet i Grycksbo under åren 1990 – 2000. Han har som målare stor bredd i sina tekniker. Skulpturer och installationer utförda i bl a brons, plast och zink. Han har haft ett stort antal utställningar såväl inom som utom Sverige.

Det finns två sätt att köpa någon av dessa unika litografier (litografierna säljs oinramade)

  • Sätt in 1 000 SEK plus 75 SEK för att täcka portokostnad, det vill säga totalt  1 075 SEK
    på Active Life Foundation:s bankgiro-nr 5151-3224 och ange tydligt att det avser Tumba-lito.
    Ange också tydligt din adress.
  • Kontakta oss så återkommer vi till dig för att på bästa sätt se till att just du får en av dessa unika Tumba-litos.