Vill Du söka medel ur Active Life Foundation?

Om du var aktiv idrottsman eller kvinna när du skadade dig kan du söka stöd för operation, rehabilitering och/eller hjälpmedel. Med aktiv avses medlem i en idrottsförening/klubb. Du behöver alltså inte vara elitidrottare för att vara berättigad att söka! Har du ett forskningsprojekt rörande idrottsskador kan du söka medel ur fonden.

Vilka typer av skador hjälper Active Life till med?

Vi hjälper alla idrottare vi kan hjälpa så att de ska kunna komma tillbaka till sin idrott så snabbt som möjligt. Om skadan är så pass allvarlig att du till exempel hamnar i rullstol ska du kunna söka stöd för att kunna skaffa dig en rullstol som passar den idrotten du vill börja med.

Ingen skada är för stor eller för liten.

Några exempel på de vanligaste insatserna:
Knäskador (operationer, rehabilitering och hjälpmedel)
Invaliditet (hjälpmedel för att fortsätta att vara aktiv inom någon idrott)

Ansök om bidrag till medel ur Active Life Foundation

Ansökningarna bedöms kvartalsvis och därefter lämnas besked direkt.