Zoomability har inlett samarbete med Active Life Foundation och kommer finansiera Jonas Jacobssons nya tjänst som utvecklingschef för stiftelsen. Jonas kommer arbeta för att öka idrottsrörelsens kännedom om Active Life Foundation för att därigenom kunna hjälpa fler skadedrabbade idrottare att återfå ett aktivt liv. Arbetet innefattar även kontakter med potentiella bidragsgivare, för att på så sätt öka möjligheten att genom rehabilitering och olika former av utrustning stödja de skadade. Jonas är 30-faldig paralympisk medaljör i skytte 1980-2016, varav 17 guld.

Zoomability grundades för att hjälpa människor med nedsatt förmåga att ta sig fram till fots att få ett friare liv och lättare kunna ta sig ut i naturen. Nedsatt rörelseförmåga kan komma plötsligt genom en olycka, eller gradvis beroende på någon form av sjukdom. Det finns idag ca 6 000 personer i Sverige med ryggmärgsskador och det är dessvärre kring 150 personer som tillkommer varje år. När det gäller muskelsjukdomar så är antalet ännu fler.

Att stötta organisationer som Active Life Foundation gör att inte bara skadade idrottares situation uppmärksammas, utan möjliggör för skadade att återigen leva ett så aktivt liv som möjligt. Det är ju där vår eldrivna terränggående fyrhjuling kommer in. Idag är det mycket svårt att få bidrag från kommuner och landsting för den typ av fordon som Zoom Uphill utgör. Lite märkligt kan tyckas då alla människor bort ha rättighet att komma bortom asfalten och ut i naturen för att ta del av den frihet och avkoppling det ger”, säger Pehr-Johan Fager, VD på Zoomability Int AB.

Vi är oerhört glada och tacksamma för samarbetet med Zoomability som genom sitt stöd ger oss möjlighet att knyta Jonas Jacobsson till stiftelsen. Det ger oss möjlighet att arbeta än intensivare för att nå och hjälpa fler drabbade idrottare. Zoomability är dessutom ett bolag som genom sina fordon verkar för att uppnå liknande mål.”, säger Alexandra Montgomery, ordförande i Active Life Foundation