Under golftävlingen Grand Open 2018 på Salems GK 24/8, har Active Life Foundation (ALF) erhållit helt fantastiska ksek 34. Detta genom att hålsponsorn Qatar Airways, skänkt flygbiljett till valfri destination, med uppgraderingsmöjlighet, som golftävlingens deltagare fick möjlighet att komma över, genom att sin tur skänka ett belopp till ALF. 

På Qatar Airways “hål” var det också en närmast håltävling, där vinnaren erhöll 3 platser till ALF:s golftävling 10/9, också denna på Salems GK.  

ALF:s styrelse riktar ett stort och varmt TACK till Qatar Airways samt förstås till de deltagare i golftävlingen som aktivt gjorde valet att stödja ALF.