Måndagen 10 september 2018 står Salems GK som värd för ett golf event till förmån för Active Life Foundation (ALF).

Inbjudningar till golf eventet har gått ut till ett antal personer och företag. Sportstjärnor och artister kommer att delta och agera som spelande lagledare, varav många under ALF:s 23-åriga historia, tidigare deltagit i olika event i syfte att stödja ALF.

Efter avslutad golftävling kommer dessutom deltagarna ha möjlighet att gå på Friends Arena och se fotbollsmatchen Sverige mot Turkiet.

Nettot av anmälningsavgifter, aktiviteter och behållningen från några auktioner kommer  oavkortat att tillfalla ALF.

Styrelsen för ALF riktar ett stort förtida tack till Salems GK, som möjliggör detta golf event!