Active Life Foundations (ALF) auktion på skänkta prylar under SkiStar Winter Games inbringade ett i sammanhanget betydande belopp. Pengarna går förstås oavkortat till ALF:s kassa och ger oss möjlighet att hjälpa fler skadade idrottare.

Styrelsen för ALF riktar ett varmt och stort tack till SkiStar, POC och Seger som genom skänkta föremål, på olika sätt bidragit till en lyckosam auktion, priser till vår frågesport. Vi tackar också alla olika budgivare under de dagar som auktionen pågick.