Vi gratulerar vår grundare och hedersordförande Thomas Fogdö på födelsedagen den 14:e mars!

#activelifefoundation #hjälperskadadeidrottare #tillbakapåbanan #idrottsrehabilitering