Exempel på personer som Active Life Foundation stöttat med bidrag.