Thomas Fogdös tränare, Gällivare profilen Håkan Åsell avled i januari detta år. Vilket vi alla beklagar och våra tankar går till hans anhöriga. Håkans gärningar inom och för idrotten är nog svåra att överträffa.

Håkan hade också tänkt och uttryckt sin vilja att ev minnesgåvor skulle gå till Active Life Foundation (ALF). Vilket resulterade i ett rekordartat gensvar, nästan 70 olika givare hedrade Håkans minne med en sammantaget mycket riklig gåva till ALF. Gåvorna går förstås oavkortat in i ALF verksamhet till att hjälpa av skadade idrottare.

Det är med stor tacksamhet styrelsen i ALF tar emot dessa gåvor och hoppas att Håkans anhöriga känner vilken värme som förmedlats genom alla som uppfyllt Håkans önskan.