I lördags var Active Life Foundation (ALF) med och ställde ut under Lidingödagen 2017 på Skogshem & Wijk på Elfvikslandet. Ett 80-tal utställare deltog på en välarrangerad och innehållsrik mässa som såg över 2000 besökare.
ALFs eget team bestående av Thérèse Hultin, Suzanne Bergström och Ann-Catherine Sandell var på plats för att informera besökare om ALFs aktiviteter och emotta swish gåvor som förstås går oavkortat in i ALFs verksamhet till att hjälpa skadade idrottare.
Lidingödagen 2017 kan betraktas som stor succé och ALFs styrelse vill tacka för donationerna, samt Thérèse, Suzanne och Ann-Catherine för deras fina insatser under dagen.
Foto: Bo Vading.