Beslut om att byta logo och i samband med detta starta upp en ny bättre hemsida med fler faciliteter. I samband med detta också beslut om att se över vägar till att om möjligt höja kapitalbasen så att vi kan hjälpa flera.