Under december 2013 är vi klara med att lansera en ny hemsida, den som du just hamnat på. Från start kommer hemsidan att vara mer lättnavigerad, innehålla bättre info samt inte minst förenklat ansökningsförfarande som skickas in via webben, aktivitet via Twitter/Facebook etc samt på sikt kunna erbjuda ännu fler bra nyheter. Ansökan om bidrag är en sida av stiftelsens verksamhet, men den andra sidan, som kommit lite i skymundan, är den minst lika viktiga uppgiften att få in nya pengar. Sponsoravtal är en del, men ingen slant är för liten, så kolla under bidra med pengar hur just du på ett enkelt sätt kan hjälpa ALF att hjälpa flera.

Efter bästa förmåga har vi också försökt att hitta en gemensam design på hemsida och allt annat material så att alla skall känna igen ALF var vi/man än nu är.