Under damernas alpina världscuptävlingar i Åre 13 -14 mars kommer representanter för Active Life Foundation att vara på plats för att i möjligaste mån synliggöra ALF. Under lördagens sponsormiddag kommer kvarvarande ”Hyr en Jamt” att auktioneras ut tillsammans med en del skänkta produkter och upplevelser, allt till förmån för Active Life Foundation.
Vår enade styrelse reser sig upp och bugar som tack till Karin Stolt Halvarsson och Wold Cup Åre AB samt till Gunnar Neurisser på vår samarbetspartner Ski Team Sweden Alpine, utan ert engagemang hade detta inte varit möjligt.