Active Life Foundation deltog vid årets upplaga av SkiStar Winter Games Sälen. Vi fick möjlighet auktionera ut olika generöst skänkta föremål samt att informera om vår verksamhet:

Att hjälpa skadade idrottare tillbaka till ett aktivt liv och vikten av att vara försäkrad.

Ett stort och varmt tack från Active Lifes styrelse, går i första hand till vår samarbetspartner @skistar för all hjälp och stöttning i samband årets event samt en gåva av ett genröst presentkort, som bidrag till vår auktion.

Vi bugar också djupt och tackar @hellyhansen, @sweetprotection, @ridebrain och @yniq, som alla frikostigt skänkt saker som kunde auktioneras ut under tävlingsdagarna.

TACK, tack till er alla

#skistar #skistarsälen #hellyhansen #sweetprotection #ridebrain #yniq #activelifefoundation #hjälperskadadeidrottare #tillbakapåbanan #skifuntasic