Vid styrelsemöte i ALF 2016-09-07 beslutades om att bevilja bidrag till ett sammanlagt värde av sek 70.000, dels en del till ett forskningsprojekt samt också förstås en del till hjälpmedel för skadade idrottare