Alexader Alm som är medlem i Sollentuna Slalomklubb uttrycker sin tacksamhet till Active Life:

’Tillbaka på Snö! Precis 9 månader idag sedan operation och tog precis mina första sladd svängar, super kul! Vill rikta ett stort tack till @activelifefoundation som hjälpte mig finansiera en special behandling för mitt knä som heter PRP. Stort tack! Till sist måste jag rikta ett enormt tack till @fiabringby och @capioartroclinic som har varit fantastiska. Nu fortsätter rehabåkandet några månader till innan det är dags för snabb åkning.

Lycka till Alexander med rehabåkandet önskar styrelsen på Active Life!

#hjälperskadadeidrottare #tillbakapåbanan