Monthly Archives: June 2022

14 06, 2022

Sport i Dalarna i generöst samarbete med Active Life

By |2022-06-14T14:29:22+00:0014 June, 2022|Allmänt|0 Comments

Active Life Foundation figurerar i Sport i Dalarnas sommarnummer 2022, där både Thomas Fogdö och Jan Sandberg (hedersordförande respektive ordförande i Active Life) berättar om hur mycket idrott och träning betyder för dem i deras liv, samt vilken roll Active Life spelar för skadade idrottare som behöver hjälp för att komma tillbaka till ett aktivt liv. ”Idrott är för mig mycket mer än bara det vi ser” - Thomas berättar ingående hur mycket idrotten har betytt under olika stadier i hans liv. Jan Sandberg avslutar med att utrycka ett varmt tack från Active Lifes styrelse till tidningen Sport i Dalarna, som på den egna hemsidan berättar: ”Sport i Dalarna har sedan en tid, inlett ett samarbete med Active Life Foundation och sätter av 10.000 kr per tidningsnummer, för att bidra till skadade dalaidrottares möjlighet att ta sig tillbaka till ett aktivt idrottande”. Läs hela artikeln på sidan 2. Länk till tidningen #activelifefoundation #hjälperskadadeidrottare #tillbakapåbanan #sportidalarna

Go to Top