Tova har tränat hela sommaren och har nyligen genomfört ett Biodextest som visar att hon åter är redo för skidåkning. “Tack igen för ert generösa bidrag till mitt knäskydd” säger hon till Active Life Foundation.

#activelifefoundation,

#hjälperskadadeidrottare,

#tillbakapåbanan,

#idrottsrehabilitering,

#knäskydd,

#gihsweden