Frauenlauf

Anna Grundberg har även detta år gjort en sponsrad insamling åt ALF, hon har tillsammans med vänner deltagit i skidlångloppet Frauenlauf i St Moritz.

Stort tack Anna för era insatser och de pengar som genom dessa kommit ALF till godo. Du och dina vänner känner kanske inspiration att delta i Vasaloppet/Tjejvasan nästa år och även där åka för ALF?