För forskning rörande idrottsskador

Klicka här för information gällande personuppgifter

Namn: *
Telefon: *
E-post: *

Titel samt kort beskrivning av projektet: *
Ange den totala budgeten för forskningsprojektet: *
Vilken summa söks från Active Life Foundation?: *
Vad ska pengarna användas till?: *
Hur kan forskningen hjälpa aktiva eller skadade idrottsmän/kvinnor?: *
Hur kommer resultaten att publiceras: *
Hur kommer Active Life Foundation att delges resultaten?: *
Vilka eventuella andra finansiärer (fonder, stiftelser, företag eller andra) har medel sökts från?: *
Övrig information som du vill delge:
Om du vill bifoga en fil, gör det här:
Hur fick du reda på Active Life Foundation och möjligheten att söka medel genom oss?:
Jag intygar på heder och samvete att mina uppgifter ovan är korrekta: *
Ordverifiering: