ALF:s medverkan under de två avslutande dagarna under SM veckan, kan sammanfattas i succé, vi fick mycket bra exponering och stor uppmärksamhet, se bif bilder. Vår hedersordförande Thomas Fogdö, höll ett av de mest välbesökta föredragen under veckan. Enligt arrangören det med råge mest välbesökta under hela SM-veckan. Vi hade också exponering och närvaro på bästa ställe på torget under dessa dagar.