Totalt sedan starten har nu beviljats bidrag på 7.512.831 sek till 626 olika idrottare verksamma inom 39 olika sporter.

#activelifefoundation,

#hjälperskadadeidrottare,

#tillbakapåbanan,

#idrottsrehabilitering,

#idrottsskador,

#korsband,

#idrottsskador,

#gihsweden,