Active Life Foundation (ALF) har just etablerat sitt eget Swish konto för att underlätta donationer via mobilapp. ALFs kontonummer är Swishnr 123 099 60 90