I samband med Active Life Foundations styrelsemöte 2021-05-31 beviljades nya bidrag på totalt sek 25.800 till 3 st. olika idrottare.  De som sökt har varit aktiva inom innebandy och alpint. Totalt beviljade medel hittills i år uppgår till sek 221.200